Çalışma Alanları

Kişisel Veri Koruma Hukuku

İdare Hukuku

Sigorta Hukuku

Ceza Hukuku

Sözleşme Hukuku

İş Hukuku

Tazminat Hukuku

Sağlık Hukuku

Disiplin Hukuku ve Mobbing

Çalışma Alanlarım

Avukat olarak hizmet alanlarım:
- SAĞLIK HUKUKU (CEZA,TAZMİNAT,DİSİPLİN)
- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
- İDARE HUKUKU (DEVLET MEMURLUĞUNDAN DOĞAN SORUNLAR)
- MOBBİNG (KAMU VE ÖZEL ÇALIŞMA HUKUKUNDAN DOĞAN)
- DİSİPLİN HUKUKU (İPTAL DAVALARI, TAZMİNAT)
- MESLEKİ SORUMLULUK (TAZMİNAT, DİSİPLİN,CEZA)
- SÖZLEŞME HAZIRLANMASI
- DİLEKÇE YAZIMI
- ANLAŞMALI BOŞANMA
- İŞ HUKUKU
- ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU
- SAĞLIK TURİZMİ
- SAĞLIK SİGORTALARI
- HEKİM MESLEKİ MESULİYET SİGORTASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR
- SAĞLIK HUKUKU ALANINDA ÖZEL MÜTAALA HAZIRLANMASI

Arabulucu / Tahkim Hakemi olarak hizmetlerim:
- İŞ VE SAĞLIK HUKUKU BAŞTA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK ALANDA ARABULUCULUK VE TAHKİM

Eğitim Hizmetlerim:
- SAĞLIK HUKUKU (TIBBİ MALPRAKTİS, HASTA HAKLARI, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ)
- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE UYUM SÜRECİ
- MOBBİNG
- MESLEKİ SORUMLULUK
- SÖZLEŞME HAZIRLAMA
- DİLEKÇE YAZIMI
- İDARE VE İDARE USUL HUKUKU
- DİSİPLİN HUKUKU