Yayınlarım

Av. Arb. Nesrin ÖZKAYA

YAYINLAR/KİTAP VE POSTER BİLDİRİLER


1. Nesrin Özkaya & Temel Kılınçlı, ATT ve Paramediklerin Yasal Sorumlulukları, Türkmen Kitapevi. (Eylül 2017)
2. Nesrin Özkaya, Sağlık Mesleği Mensupları Açısından Disiplin Hukukuna Genel Bakış, Terazi hukuk Dergisi Tıp Hukuku Özel Sayısı. (Mayıs 2014)
3. Nesrin Özkaya, Adli Psikiyatri Bakımından Kusur Yeteneğinin, Bilirkişilik Müessesesi Ve Adli Rapor Hazırlanması Açısından Değerlendirilmesi, Sağlık Hukuku I , İstanbul Barosu yayınları 2012.
4. Nesrin Özkaya, Hekim Dışındaki Sağlık Mesleği Mensuplarının Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumlulukları Ve Yüksek Sağlık Şurası Tarafından Hatalı Bulunan Tıbbi Uygulama Örnekleri, Sağlık Hukuku I, İstanbul Barosu yayınları 2012.
5. Nesrin Özkaya, Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu,Sağlık Hukuku Makaleleri II, İstanbul Barosu yayınları 2012.
6. Nesrin Özkaya, Halit Özkaya and Erdem Özkara, Pediatric malpractice: An overview of Turkey, Pediatrics International (2013) 55, 637–640, doi: 10.1111/ped.12116.
7. Av.Nesrin Özkaya, Genital Muayene Suçu, Tıp Hukuku Dergisi, Sayı:2, Legal Kitapevi. (Ekim 2012)
8. Emel Özdağ, Tümay Geçer, Mine Bahar, Nesrin Özkaya, Legal And Ethical Issues And Nursing Approaches About Vulnerable Patient Groups, 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi, 4-6 Ekim 2012, İzmir (Poster)
9. Nesrin Özkaya, Rıza Yılmaz, Halit Özkaya, Muhammet Can, Işıl Pakiş, Ali Yıldırım, İmdat Elmas, Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan 0- 18 Yaş Grubu Olguların Değerlendirilmesi- Türk Pediatri Arşivi Dergisi 2011;48:151-8
10. Nesrin Özkaya, İ. Özgür Can, Halit Özkaya, Bünyamin Gürpınar, Erdem Özkara, Evaluation of Forensic Cases Applied to Emergency Clinics of Haydarpasha Training Hospital of Gulhane Military Medical Academy, The Balkan Academy of Forensic Sciences Congress June 2011, Prishtina – KOSOVO. (Poster)
11. Av. Nesrin ÖZKAYA, Uzm. Yük. Hem. Burcu ELBÜKEN, Uzm. Dr. Halit ÖZKAYA, Hemşirelikte ve Ebelikte Malpraktis – VI.Tıp Etiği Kongresi 2010, Kasım 2010, İstanbul. (Poster)
12. Av. Nesrin ÖZKAYA, Yrd. Doç. Rıza YILMAZ, Uzm. Dr. Halit ÖZKAYA, Yrd. Doç. Dr. Muhammet CAN, Yrd. Doç. Dr. Işıl PAKİŞ, Yrd. Doç.?Dr. Ali YILDIRIM, Prof. Dr. İmdat ELMAS, Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan 0- 18 Yaş Grubu Olguların Değerlendirilmesi– VI.Tıp Etiği Kongresi 2010, Kasım 2010, İstanbul. (Poster)
13. Nesrin Özkaya, Hemşirelerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hemşirelik Bülteni 1. sayı, 2008.

Sağlık Profesyonellerinin Hatalı Tıbbi Uygulamalarından Doğan Yasal Sorumlulukları: Hekim Haricindeki Sağlık Meslekleri Özelinde (Legal Responsibilities Related To Medical Malpractice Of HealthProfessionals Except Medical Doktor)
TIKLA - indir (PDF)
   
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Temel Eğitim)
TIKLA - indir (PDF)
   
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Sorunlar
TIKLA (Link)
   
Sağlık Mesleği Profesyonellerinin Yasal Sorumlulukları
TIKLA - indir (PDF)
   
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU | KVKK - UYUM BİLGİLENDİRME NOTU - 12 ŞUBAT 2021
TIKLA - indir (PDF)