Hakkımda

Av. Arb. Nesrin ÖZKAYA

Adli Bilimler MA, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi MBA


AV. ARB. NESRİN ÖZKAYA - GÜNCEL CV (AĞUSTOS 2019) - WORD.DOC / İNDİR


Kişisel Bilgiler

ÇALIŞMA ALANLARI

1- Avukat Olarak: Sağlık Hukuku-Tıbbi Uygulama Hataları (ceza, tazminat, disiplin), 1219 sayılı Kanuna aykırılık, Mesleki Sorumluluk, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku, Mobbing,Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku, Disiplin Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, Kişisel verilerin korunması

2- Arabulucu Olarak: Genel, İş hukuku,Sağlık Hukuku, Sağlık Turizmi

3- Bilirkişi Olarak: Sağlık Yönetimi, Sağlık Hukuku (Tıbbi Malpraktis, hasta verisi, aydınlatma, kusur, sağlık mesleği mensuplarının görev ve sorumlulukları), Hemşirelik Hizmetleri ve Yönetimi, 1219 sy. Kanuna Aykırılık, SUT uyuşmazlıkları, iç rücu

4- Eğitimci Olarak: Sağlık Hukuku (hasta hakları, tıbbi uygulama hataları, hekim mesleki mesuliyet sigortası, sağlık turizmi, sağlıkta tahkim, tabip odalarının sorumlulukları, sağlık ve akademik personel atama sorunları, sağlık mesleği mensuplarının yasal sorumlulukları,disiplin vb..) idare hukuku, Mobbing, Kişisel Verilerin Korunması

EĞİTİM DURUMU

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı ve Uyum Süreci Eğitmi (2018-2018)
Marmara Ü- İş Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi (2018-2018)
Üsküdar Ü- Temel Bilirkişilik Eğitimi (2017-2018)
Hasan Kalyoncu Ü.-Arabuluculuk Eğitimi (2013-2014)
Marmara Ü.-Kamu Hukuku Doktora Öğc. (2011-Devam)

Beykent Ü.Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi MBA-Yüksek Lisans (Hastanelere başvuran adli vakalarla ilgili proje sunulmuştur)

(2009-2010)
İngilizce Kursu (ESL)-ABD (2006-9 ay)
Washington Ü. Hukuk Fak- Observer (2006-3 ay)
İ.Ü.Adli Tıp Enst.Adli Bilimler MA- Yüksek lisans (Tıbbi Uygulama Hataları ile ilgili tez hazırlanmıştır) 2004-2008
İ.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ (1994-1999)
GATA HEMŞİRELİK YÜK.OK. (4 Yıllık) (1991-1994)

İŞ TECRÜBESİ

Sağlık MYO Sağlık Hukuku Öğ.Gör. (part-time) (2015-2018)
Serbest Avukatlık- Eğitmenlik-Bilirkişilik-Arabuluculuk (2011-Devam)
Kemerburgaz Ü. Huk. Fak. Sağlık Hukuku Öğ.Gör. (part-time) (2015- 2016)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi -Hukuk ve Disiplin İşlemleri Sb. (2007-2011)(Emekli)
Sarıkamış Ask. Hastanesi Personel Şb. Md.lüğü ve Disiplin Mahkemesi Başkanlığı (2003-2004)
Hastane İdare Amirliği, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, vb. değişik kademelerde Sağlık idareciliği. (1992-2001)

ÜNİVERSİTE/YÜKSEK OKULLARDA VERİLEN DERSLER:

Dersler

EĞİTİMCİ OLARAK YAPILAN SUNUMLAR /KONFERANSLAR:

 1. Kişiel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum, İK Süüreçlerinde KVK, KVK açısından Şirket reorganizasyonu”, Smartwood Turkey Özel Atölye Eğitimi, Mayıs 2019
 2. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum, İK Süüreçlerinde KVK, KVK açısından Şirket reorganizasyonu”, Essity Turkey Özel Atölye Eğitimi, Mayıs 2019
 3. Kişisel Verilerin korunması kapsamında sağlık verisi”, Üsküdar Ü. Hemşirelik Bölümü Öğretim üyeleri Atölye Çalışması, Nisan 2019
 4. Hastane Öncesi Acil sağlık Hizmetleri çalışanlarının Yetkileri, Hukuki ve Cezai sorumlulukları”, Kent Ü. Konferans, Aralık 2018.
 5. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum” , Yıldırımlar Law offise & Quantum patent Atölye çalışması, Ekim 2018
 6. "Sağlık verilerinin hukuki savunma kapsamında kullanılması" , Kişisel Sağlık Verileri 3. Ulusal Kongresi, Ekim 2018, İstanbul
 7. "Güzellik Uzmanlarının ve Medikal Estetik Uzmanalarının Yasal Sorumlulukları" , Güzellik ve Bakım 2018 Fuarı
 8. "Hasta Ve Çalışan Güvenliği Açısından Sağlık Mesleklerinin Yasal Sorumlulukları", Marmara Ü. Sağlık meslek Yüksek Okulu konferans, Nisan 2018
 9. "ATT ve Paramediklerin Yasal Sorumlulukları", Özyeğin Ü. Sağlık Hukuku Sertifika programı, Aralık 2017
 10. "ATT ve Paramediklerin Yasal Sorumlulukları", Sağlık Hukukunda ATT ve Paramediklerin Yeri sempozyumu, Attder organizasyonu, Kasım 2017
 11. "Hasta Ve Çalışan Güvenliği Açısından Sağlık Mesleklerinin Yasal Sorumlulukları", 4. Ulusal Sağ. Hiz. MYO Sempozyumu, Kasım 2017
 12. Hukuk Oturumu Başkanlığı, Hemşirelikte Kalite Sempozyumu, Sultan Abdulhamit Han Hastanesi, 22 mayıs 2017
 13. "Tıbbi malpraktis",Üsküdar ü,Hemşirelik haftası etkinlikleri,8 Mayıs 2017
 14. "Hemşirelikte Malpraktis", Bezmialem Ü, Nisan 2017
 15. "Hasta Hakları Işığında Tıbbi Malpraktis-Örnek vakalar ışığında" Medicine Hospital, Mart 2017.
 16. "Psikiyatri Hemşirelerinin Yasal Sorumlulukları" konferans, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Mart 2016
 17. "Acil Tıp Teknisyeni/Paramediklerin Yasal Sorumlulukları" Sağlık Hukuku Açısından Paramedik Mesleğine Bakış Sempozyumu, Üsküdar Ü.,Şubat 2016
 18. "Sağlıkta Disiplin Hukuku" Sağlık Hukuku Sempozumu, Anadolu Sağlık Merkezi, Kasım 2015
 19. "Sağlık Hukuku" sertifika eğitimi, Edirne Kamu Hastaneler Birliği, 4 grup, Kasım 2015.
 20. "Sağlık Hukuku", sertifika eğitimi ,Dünya Göz Hastanesi 3 grup, Ekim 2015.
 21. "Disiplin Sorumluluğu" kurs, Uluslararası Katılımlı Vaka Tartışmalı Tıp Hukuku Kongresi, Eylül 2015
 22. "Tıbbi Malpraktis-Örnek vakalar ışığında" Medicine Hospital, 9 Eylül 2015.
 23. "Tıbbi Malpraktiste Yasal Sorumluluk", 1.Ulusal Asker Hastaneler Kalite Kongresi Gölcük, 8 Mayıs 2015.
 24. "Kemerburgaz ü. Sağlık Hukuku Sertifika Programı", genel koordinatör ve eğitmen ( bu kapsamda verilen dersler; disiplin hukuku,sağlıkta reklam,farazi dava çalışması,adli psikiyatri,mobbing), Nisan 2015.
 25. "ATT ve Paramediklerin Yasal Sorumlulukları", ATT Günü Kutlama Programı, Vatan SML, 25 Mart 2015.
 26. "Sağlık Hukuku", stajyer eğitimi, İstanbul Barosu SEM (2015-3 grup)
 27. Koçluk Mesleğinde Yasal Sorumluluklar, Haksız Rekabet, Haksız reklam Ve Sözleşme Süreçleri Bilimsel,Etik ve Hukuki Açıdan Koçluk Mesleği Sempozyumu, 17 OCAK 2015 ANKARA VE 21 OCAK 2015 İZMİR
 28. "Hemşirelikte Yasal Sorumluluklar", Bezmialem Ü.,Aralık 2014.
 29. "Mobbingle İlgili Mevzuat", Mobbing Forumu II 2014, Ticaret Ü.,Kasım 2014.
 30. Koçluk Mesleğinde Yasal Sorumluluklar, Haksız Rekabet, Haksız reklam Ve Sözleşme Süreçleri, ICF Türkiye Koçluk Derneği, Ekim 2014.
 31. "Sağlık Mesleği mensupları İçin Temel Hukuk ve Sorumluluk Hukukuna Giriş", Sahumer Online Sağlık Hukuku Sertifika Programı kapsamında 2 dönem (2013 ve 2014)
 32. Mobbingin Yasal Boyutu, Hizmet İçi Eğitim programı, GATA Ankara, Ekim 2014.
 33. Hasta Hakları Ve Hasta Memnuniyeti, Academic Hospital Hizmet İçi Eğt. Programı (3 grup), Mayıs 2014
 34. Koçluk Mesleğinde Yasal Sorumluluklar Ve Sözleşme Süreçleri, Koçluk Platformu Derneği (KPD) ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) işbirliği ile “Koçluk: Bir Mesleğin Doğuşu” paneli, 27 Mayıs 2014
 35. Mobbingin Yasal Boyutu, 7.TSK Hemşirelik Kongresi, GATA Ankara, Mayıs 2014.
 36. Hemşirelikte Yasal Sorumluluklar, Yönetici Hemşire Kursu, GATA Haydarpaşa, Nisan 2014
 37. Sağlık Hukukunda Hemşirelik Uygulamaları,İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi ve Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunca düzenlenen Panel Etkinliği, Mart 2014
 38. Sağlık Mesleği Mensuplarının Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumlulukları-Örnek Kararlar Işığında,Hemşirelik haftası Etkinlikleri, Mayıs 2013 Eskişehir Asker Hastanesi.
 39. Sağlık Mensuplarının Yasal Sorumlulukları, Hospitatrain Eğt. Şti. tarafından düzenlenen sağlık lisansiyer öğrencilerinin kariyer yönetimi toplantıları...Mart 2013 Konya ve Mayıs 2013 Edirne
 40. Sağlık Mensuplarının Yasal Sorumlulukları, Konferans, Bilim Ü., Nisan 2013.
 41. Sağlık Mesleği Mensuplarının Disiplin Sorumluluğu, Özyeğin Ü. Sağlık Hukuku Sertifika Programı, Mayıs 2013.
 42. Örnek Kararlar Işığında Hekimlerin Tıbbi Uygulamadan Doğan Sorumlulukları,Güneş Sigorta sağlık sigortaları bölümleri personel hizmet içi eğitimi kapsamında panel, Nisan 2012
 43. Hemşirelerin Yasal Sorumlulukları ve Hatalı Tıbbi Uygulama Örnekleri, Yönetici Hemşire Kursu, GATA Haydarpaşa Eğt. Hst.,Mart 2012
 44. Sağlık Mesleği Mensuplarının Yasal Sorumlulukları, GATA Haydarpaşa Eğt. Hst.,Şubat 2012
 45. Tabip Odalarının Disiplin Sorumluluğu, Özyeğin Ü. ve İst. Barosu Sağlık Hukuku Sertifika Programı-2, Ocak 2012
 46. Sağlık Mesleği Mensuplarının Disiplin Sorumluluğu, Özyeğin Ü. ve İst. Barosu Sağlık Hukuku Sertifika Programı, Kasım 2011
 47. Sağlık personeli açısından görevi kötüye kullanma/ görevi ihmal suçu ve soruşturma/kovuşturma usulü, Özyeğin Ü. ve İst. Barosu Sağlık Hukuku Sertifika Programı, Kasım 2011
 48. Adli Psikiyatri Bakımından Kusur Yeteneğinin, Bilirkişilik Müessesesi Ve Adli Rapor Hazırlanması Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Eğitimleri, Ekim 2011
 49. Hekim Dışındaki Sağlık Mesleği Mensuplarının Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumlulukları Ve Yüksek Sağlık Şurası Tarafından Hatalı Bulunan Tıbbi Uygulama Örnekleri, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Eğitimleri, Ekim 2011.
 50. Hekimin Disiplin Sorumluluğu, Özyeğin Ü. ve İst. Barosu Sağlık Hukuku Sempozyumu, Ekim 2011
 51. Askeri Personelin Disiplin Hukuku, GATA Haydarpaşa Asker Hst. Hizmet içi eğitim semineri, 2011
 52. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Çalışan Sivil Personelin Disiplin Sorumluluğu, GATA Haydarpaşa Asker Hst. Hizmet içi eğitim semineri, 2011
 53. Hemşirelerin Hukuki Sorumlulukları,GATA Haydarpaşa Asker Hst. Hizmet İçi eğitim semineri, 2009

YAYINLAR/KİTAP VE POSTER BİLDİRİLER

 1. Nesrin Özkaya, Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası ve sorunlar, SD PlatformDergisi, Mart- Nisan- Mayıs 2019 tarihli 50. sayıda sayfa 92-95
 2. Nesrin ÖZKAYA & Burcu ELBUKEN, Sağlık Profesyonellerinin Hatalı Tıbbi Uygulamalarından Doğan Yasal Sorumlulukları: Hekim Haricindeki Sağlık Meslekleri Özelinde, Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi, GÜZ 2018 109.
 3. Nesrin Özkaya& Temel Kılınçlı, ATT ve Paramediklerin Yasal Sorumlulukları (uygulayıcılar için başucu, öğrenciler için ders kitabı), Türkmen Kitapevi, Eylül 2017
 4. Nesrin Özkaya, Sağlık Mesleği Mensupları Açısından Disiplin Hukukuna Genel Bakış, Terazi hukuk Dergisi Tıp Hukuku Özel Sayısı,Mayıs 2014.
 5. Nesrin Özkaya, Adli Psikiyatri Bakımından Kusur Yeteneğinin, Bilirkişilik Müessesesi Ve Adli Rapor Hazırlanması Açısından Değerlendirilmesi, Sağlık Hukuku I , İstanbul Barosu yayınları 2012.
 6. Nesrin Özkaya, Hekim Dışındaki Sağlık Mesleği Mensuplarının Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumlulukları Ve Yüksek Sağlık Şurası Tarafından Hatalı Bulunan Tıbbi Uygulama Örnekleri, Sağlık Hukuku I, İstanbul Barosu yayınları 2012.
 7. Nesrin Özkaya, Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu,Sağlık Hukuku Makaleleri II, İstanbul Barosu yayınları 2012.
 8. Nesrin Özkaya,Halit Özkaya and Erdem Özkara, Pediatric malpractice: An overview of Turkey, Pediatrics International (2013) 55, 637–640, doi: 10.1111/ped.12116.
 9. Av.Nesrin Özkaya, Genital Muayene Suçu, Tıp Hukuku Dergisi,Sayı:2,Legal Kitapevi,Ekim 2012.
 10. Emel Özdağ, Tümay Geçer, Mine Bahar, Nesrin Özkaya, Legal And Ethical Issues And Nursing Approaches About Vulnerable Patient Groups, 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi, 4-6 Ekim 2012, İzmir (Poster)
 11. Nesrin Özkaya, Rıza Yılmaz, Halit Özkaya, Muhammet Can, Işıl Pakiş, Ali Yıldırım, İmdat Elmas, Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan 0- 18 Yaş Grubu Olguların Değerlendirilmesi- Türk Pediatri Arşivi Dergisi 2011;48:151-8
 12. Nesrin Özkaya ,İ. Özgür Can, Halit Özkaya, Bünyamin Gürpınar , Erdem Özkara,
  Evaluation of Forensic Cases Applied to Emergency Clinics of Haydarpasha Training Hospital of Gulhane Military Medical Academy, The Balkan Academy of Forensic Sciences Congress June 2011, Prishtina – KOSOVO. (Poster)
 13. Av. Nesrin ÖZKAYA, Uzm. Yük. Hem. Burcu ELBÜKEN, Uzm. Dr. Halit ÖZKAYA, Hemşirelikte ve Ebelikte Malpraktis – VI.Tıp Etiği Kongresi 2010, Kasım 2010, İstanbul. (Poster)
 14. Av. Nesrin ÖZKAYA, Yrd. Doç. Rıza YILMAZ, Uzm. Dr. Halit ÖZKAYA, Yrd. Doç. Dr. Muhammet CAN,Yrd. Doç. Dr. Işıl PAKİŞ, Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIRIM, Prof. Dr. İmdat ELMAS, Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan 0- 18 Yaş Grubu Olguların Değerlendirilmesi – VI.Tıp Etiği Kongresi 2010,Kasım 2010, İstanbul. (Poster)
 15. Nesrin Özkaya, Hemşirelerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları -GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hemşirelik Bülteni 1. sayı,2008.

DİNLEYİCİ OLARAK KATILINAN TOPLANTILAR

 1. Yapay Zeka ve Hukuk Atölyesi, Hukuk Defterleri Dergisi Organizasyonu, Temmuz 2019
 2. Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Açısından Korunması Semineri, Maltepe Ü., Mart 2019
 3. Sınaî Mülkiyet Kanununun 3. Yılında Marka Hukuku Güncel Sorunları, istanbul Barosu, Mart 2019
 4. Arabuluculukla ilgili Eğitimler (6 adet) 2017-2018 yılı içerisinde
 5. Kişisel verilerin Korunması Eğitimleri ( 5 adet) 2018 yılı içerisinde
 6. Hasta ve Hasta Yakınları Kongresi, 25-26 Ekim 2017
 7. Sağlık Hukuku’nda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulamaları” Paneli, Ocak 2016.
 8. "Sağlık Çalışanlarının İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım", İst.Tabip Odası,03.05.2015
 9. "Tıbbi Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Sempozyumu", 24-25 Kasım 2014.
 10. "Sağlık Hukuku’nda Aile Hekimliği Uygulamaları” ve “Meslek Etiği, Hasta Hakları Ve Sorumluluklar” paneli, Kasım 2014.
 11. "Sağlık Hukukunda Sağlık Çalışanlarının Hakları", İst. Barosu, Mayıs 2014
 12. "Forum Mobbing 2014", Dördüncü Boyut Akademi Eğitim Serisi, Nisan 2014
 13. “Bilirkişilik ve Tıbbi Bilirkişilikte Güncel Durum” Sempozyumu, Kadir Has Ü.,Nisan 2014
 14. "Sağlık Hukukunda Malpraktis Dosyalarına Adli Tıp Kurumu Yaklaşımı”, Mart 2014
 15. "Sağlık Hukukunda Uzlaşma ve Arabuluculuk" paneli,İstanbul Barosu,Kasım 2013
 16. Tıp Hukuku Günleri 3,"Adli Belge İncelemeleri",27 Eylül 2013
 17. Tıp Hukuku Günleri 2, "Adli Jinekoloji ve Obstetrik",Cerrahpaşa,6-7 Nisan 2012
 18. Yaşayan Sağlık Hukuku I ve II,İstanbul Barosu, Ocak-Mart 2012
 19. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitimi, İstanbul Barosu, Şubat 2012
 20. Hasta Hakları Günü 2011 Etkinlikleri, İst. 22 Ekim 2011
 21. Tıp Hukuku Günleri “Tıbbi Uygulama Hataları” İst., 8 Ocak 2011
 22. 2.Uluslararası Hasta Hakları Kongresi/Antalya,3-6 Kasım 2010
 23. VI. Tıp Etiği kongresi,Biyoetikte Yeni Ufuklar,İst.,25-26 Kasım 2010
 24. Hasta Hakları Günü 2009 Etkinlikleri,İst. 24 Ekim 2009
 25. Askeri Hemşirelik Kongresi,İst.,2005.