Katıldığım Etkinlikler

KATILDIĞIM ETKİNLİKLER

DİNLEYİCİ OLARAK KATILINAN TOPLANTILAR


1. Kişisel Verileri Koruma Hukuku, Av/Bilgisayar Müh./Bilişim Hukukçusu Hasan Selçuk Turan Eğitimi (6 saat) - Ağustos 2018.
2. İmar Barışı, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Uygulamaları ile Kat Mülkiyetine İlişkin Güncel Sorunlar Semineri - Temmuz 2018
3. Contracts law, Av. Ayça Güntülü Alkan atolye eğitimi (2 saat) - Temmuz 2018.
4. Kişisel Verileri Koruma Hukuku, Uyum Süreci ve Envanter Hazırlama, Av. Ayça Güntülü Alkan atolye çalışması (2 saat) - Temmuz 2018.
5. Hasta ve Hasta Yakınları Kongresi - 25-26 Ekim 2017
6. Sağlık Hukuku’nda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulamaları” Paneli - Ocak 2016.
7. "Sağlık Çalışanlarının İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım", İst.Tabip Odası - 03.05.2015
8. "Tıbbi Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Sempozyumu" - 24 & 25 Kasım 2014.
9. "Sağlık Hukuku’nda Aile Hekimliği Uygulamaları” ve “Meslek Etiği, Hasta Hakları Ve Sorumluluklar” paneli - Kasım 2014.
10. "Sağlık Hukukunda Sağlık Çalışanlarının Hakları", İst. Barosu - Mayıs 2014
11. "Forum Mobbing 2014", Dördüncü Boyut Akademi Eğitim Serisi - Nisan 2014
12. “Bilirkişilik ve Tıbbi Bilirkişilikte Güncel Durum” Sempozyumu, Kadir Has Ü. - Nisan 2014
13. "Sağlık Hukukunda Malpraktis Dosyalarına Adli Tıp Kurumu Yaklaşımı” - Mart 2014
14. "Sağlık Hukukunda Uzlaşma ve Arabuluculuk" paneli, İstanbul Barosu - Kasım 2013
15. Tıp Hukuku Günleri 3, "Adli Belge İncelemeleri" - 27 Eylül 2013
16. Tıp Hukuku Günleri 2, "Adli Jinekoloji ve Obstetrik", Cerrahpaşa - 6 & 7 Nisan 2012
17. Yaşayan Sağlık Hukuku I ve II, İstanbul Barosu - Ocak & Mart 2012
18. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitimi, İstanbul Barosu - Şubat 2012
19. Hasta Hakları Günü 2011 Etkinlikleri, İst - 22 Ekim 2011
20. Tıp Hukuku Günleri “Tıbbi Uygulama Hataları” İst. - 8 Ocak 2011
21. 2. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi/Antalya - 3 & 6 Kasım 2010
22. VI. Tıp Etiği kongresi, Biyoetikte Yeni Ufuklar, İst. - 25 & 26 Kasım 2010
23. Hasta Hakları Günü 2009 Etkinlikleri, İst. - 24 Ekim 2009
24. Askeri Hemşirelik Kongresi, İst. - 2005
"1 Konu 1 Konuk’ta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" | YouTube Videosu